Rubrika: Banq hard resert

Zařízeni Banq telefony jak u nich obnovit tovární nastavení. Zapomenuté heslo gesto jak provést Hard Reset pro návrat do továrního stavu