Rubrika: BIRD hard reset

Zařízeni BIRD telefony jak u nich obnovit tovární nastavení. Zapomenuté heslo gesto jak provést Hard Reset pro návrat do továrního stavu